Sök
  • Pedagogisk svenska
  • – en handbok för utländska lärare
Sök Meny

Om Pedagogisk svenska

Pedagogisk svenska vänder sig till utländska lärare som ­redan är aktiva eller på väg att söka arbete inom den svenska skolan. Utkommer under våren 2019.

Tyngdpunkten i handboken ligger på

  • ordkunskap och terminologi
  • läroplaner, kursplaner och betyg
  • aktuella pedagogiska metoder
  • samtal med elever och föräldrar.

Några avsnitt ägnas även kulturella skillnader, språkliga övningar, ­förklaringar kring ordbildning och förkortningar.

Pedagogisk svenska består av denna handbok samt inlästa exempeldialoger mellan lärare och elev/förälder. Man kan lyssna gratis på dessa här på webbplatsen. Tack vare sitt behändiga fickformat och sin systematiska genomgång har boken en given plats i lärarens vardag.

Författaren Marie Andersson är utbildad lärare i svenska och historia, och arbetar nu som biträdande rektor.

Pedagogisk svenska – handbok för utländska lärare